Yritys

Vanha keksintö - Nykyaikaa myös tänään

Vanhastaan on tiedetty, että pellot tarvitsevat lannoitetta ja humusta.  Maatalous on perinteisesti hoitanut asian käyttämällä maatalouden lannat hyvänä lannoitteena ja maanparannusaineena pelloilla antamassa kasvuvoimaa ja pitämällä pellot elinvoimaisina.

Lantapatterin rakentaminen oli maalaisjärkeen perustuva toimintatapa; lanta varastoitui kevään levitysaikaa varten aiheuttamatta suurempia ”ympäristöongelmia”.  Lantapatteri toimi eräänlaisena kompostorina ilmastumalla ja kypsymällä muhevaksi maanparannusaineeksi.

Tämän maanviljelijät osasivat, mutta maatalouden työtaakka ja –tahti oli 1970-luvullakin jo sellainen, ettei ylimääräiseen ja aikaa vaativaan työhön riittänyt voimavaroja.  Miten kompostoinnin automatisoisi?

Keksijä Ville Kangas kehitti maa- ja karjatalouteen käänteentekeviä  kone- ja laiteratkaisuja.  Hän  oli innolla toteuttamassa Suomen ensimmäistä jatkuvatoimista MaBi-biokaasulaitosta vuonna 1978. Saimi ja Aulis Äärin tila, Punkalaidun. Lihotussikala. 22 m3 reaktori. Suomen enssimmäinen maatilan biokaasureaktori. Kaasun käyttö: lämmitys.
 

Jouko Järä, Äetsä. Kasvatuskanala, lisänä sikalalietettä. 85 m3 reaktori. Pohjoismaiden ensimmäinen kananlantaa hyödyntävä reaktori. Kaasunkäyttö: lämmitys ja sähköntuotanto.
 

Börje Norrgård Oy, Kristiinankaupunki. Perunanjalostustehdas 106 m3 reaktori. Laitos sisältää myös lietteen esikäsittelyn ja biologisen puhdistamon. Kaasun käyttö: lämmitys ja sähköntuotanto
 

Osmo Antikainen, Aura. Lihotussikala. 85 m3 reaktori. Liete pumpataan 250 m etäisyydeltä reaktoriin. Reaktorihalli on osittain maahan upotettuna. Kaasun käyttö: lämmitys ja sähköntuotanto.
 Koneellinen kompostointilaitteisto toteutettiin 1980
Quantor- kompostointijärjestelmä sai myönteisen vastaanoton hevos-, nauta- ja sikatiloilla.  Myös kanala- ja broilerilantojen kompostointiin tehtiin laitoksia.

   Myös yhdyskunnilla oli jäte- ja lieteongelmia.  Mikä olisikaan kätevämpää haisevan lietekasan vaihtoehtona kuin suljettu jatkuvatoiminen kompostointiprosessi.  Automaattisesti toimivana Quantor-järjestelmästä tuli jopa ympäristöviranomaisen hyväksymä käsittelyratkaisu jätevedenpuhdistamojen ylijäämälietteille ja erilliskerätyille biojätteille.

   
 Ensimmäisen jätevedenpuhdistamon yhteyteen rakennettu Quantor-kompostointilaitos rakennettiin Kuhmoisten kunnalle.
Seuraavat Orivedelle, Siilinjärvelle, Rautjärvelle.  Ouluun rakennettiin mittava laitos käsittelemään alueen erilliskerättyä biojätettä.Laitteistoja toimitettiin mm.  myös puolustusvoimien saarekelinnakkeille ja kalankasvatuslaitoksille.

   
 


Laitteistot toimitetaan kokonaisuuksina, valmiiksi testattuina suoraan asiakkaan osoittamaan tilaan.